För att du ska få en bättre upplevelse på Bonas webbplats använder vi oss av cookies.

Läs mer om cookies på bona.com

Köpvillkor

Betalningsvillkor

30 dagar netto från fakturadatum. Efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta med för närvarande 8 %. I övrigt gäller betalningsvillkor och leveransbestämmelser enligt AMB07.

 

Leveransvillkor

Fraktfri leverans vid order över 8.000:-, ex. moms.Fraktgränserna beräknas på nettopriset och gäller vid köp per gång till samma leveransadress. Priser som visas i webshopen är alltid ditt kundspecifika nettopris baserat på gällande avtal.Order understigande 8.000:- ex. moms debiteras med fraktkostnad 350:-, ex moms. Postpaket 1-5 kg debiteras med fraktkostnad 160:-.Produkter märkta med * lagerhålles ej. Leveranstid = 2 veckor

 

Reklamation

Varor som expedieras felaktigt bytes utan kostnad eller ­krediteras. Alla varor som returneras skall vara väl förpackade och ligga i oskadad originalförpackning. Vid returen skall alltid följesedel bifogas med uppgift om anledning till returen, inköpsdatum, faktura- och eller följesedelsnummer. An­märkning mot leverans eller faktura ska vara Bona AB tillhanda inom 7 dagar från mottagandet. Vid ev. ­reklamation av ­ytbehandlingsprodukt ska batchnummer för produkt anges samt på anmodan av Bona kunna returneras till Bona.
 

 

Transportskada

Skada ska omedelbart anmälas till transportören när varorna ­avhämtas eller mottages. Ersättningsanspråk riktas i förekommande fall till bilspeditör, post eller järnväg. Varan och emballaget måste sparas för eventuell begäran om granskning av transportskada. 
 

 

Indirekta skador

Bona ansvarar inte i något fall för skada, som kan drabba köparen till följd av att varan orsakat skada på annan egendom av vad slag det vara må, ej heller för produktions- eller vinstbortfall vid eventuell skada eller försening. Bona är heller inte ansvarig gentemot köparen för ersättningsanspråk från köparen som grundas på skadeståndskrav från tredje man, däri inräknat hos köparen anställd personal, till följd av personskada, ­annat än i sådana fall då köparen enligt lag haft att svara i Bonas ställe och förutsatt att Bona beretts tillfälle att samråda med köparen vid handläggningen av ärendet. Bona svarar fullt ut och i enlighet med gällande lag i de fall tredje man ställer anspråk direkt emot Bona grundade på skadebringande egenskaper hos varan. Köparen ska dock i sådana fall ersätta Bona i den mån skadan uppkommit till följd av att köparen åsidosatt Bonas anvisningar för användningen av varan eller skadan eljest helt eller delvis är en följd av köparens handlande eller underlåtenhet.  
 

 

Returrätt

För returer av varor till Bona AB, vilka inte dessförinnan godkänts av Bona AB, förbehåller sig Bona AB rätt att återsända dessa till köparen på dennes bekostnad. För godkänd retur debiteras 20 % av fakturavärdet i avgift jämte eventuella fraktkostnader. 

 

Övrigt

Pga ständig utveckling inom våra produktgrupper ­förbehåller Bona AB sig rätten till att ändringar kan ske vad gäller ­användningsteknik och rekommendationer. Kontakta gärna vår tekniska avdelning för support kring Bonas produkter. Aktuell information och gällande tekniska datablad finns på www.bona.com. Bona AB är miljöcertifierade enligt ISO 14001. 

 

Kontakta kundtjänst

E-post: order@bona.com

Telefon: 040-38 55 67

Öppettider: Måndag – Torsdag 08.00-15.45

Fredag 08.00-15.00