För att du ska få en bättre upplevelse på Bonas webbplats använder vi oss av cookies.

Läs mer om cookies på bona.com

Legal Notice

Denna webbplats ägs och drivs av:

 

Bona AB

P.O. Box 21074

SE-200 21 Malmö

Tel. + 46 40 385500

Fax. +46 40 107210

E-mail bona@bona.com

 

Villkor för användning av webbplatsen 

Nedanstående villkor gäller för användning av www.bona.com. Du accepterar villkoren genom att använda webbplatsen.

Friskrivning 

Informationen på denna webbplats syftar till att presentera vårt företag och våra produkter. Informationen på webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick. Vi vill betona att vi inte ger några direkta eller indirekta garantier för att informationen är komplett eller korrekt.

Bona är aldrig ansvarig gentemot någon part för direkta eller indirekta skador eller andra följdskador på grund av användningen av webbplatsen eller andra länkade webbplatser, inklusive, men inte begränsat till, förlorad vinst, verksamhetsavbrott, förlust av mjukvara eller annan data på informationshanteringssystemet.

Äganderätt till material 

Informationen på denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till, alla dokument, filer, texter, bilder, grafiker, mönster och den övergripande layouten på webbplatsen ägs av Bona och skyddas av upphovsrätt (Bona äger alla rättigheter). Materialet får inte, varken i sin helhet eller i utdrag, reproduceras, distribueras, ändras eller överföras till andra webbplatser utan Bonas föregående skriftliga medgivande.

Varumärkesinformation 

Bona™ är ett registrerat varumärke för Bona som är registrerat i USA och andra länder. Avsaknaden av ett produkt- eller tjänstenamn eller en logotyp innebär inte att Bona har avsagt sig sin varumärkesrätt eller någon annan immateriell ensamrätt till detta namn eller denna logotyp.

Om inget annat anges, är produktnamn, logotyper eller symboler som nämns eller används på denna webbplats antingen Bonas, Bonas dotterbolags, licenstagares eller partners varumärken eller registrerade varumärken och Bona äger alla rättigheter till dem. Alla andra produkt- eller företagsnamn som nämns på Bonas webbplats kan vara respektive ägares varumärken. All otillåten användning av varumärken som visas på denna webbplats är strängt förbjudet.

Cookies 

På denna webbplats använder Bona något som kallas ”cookies”. Cookies är små filer som innehåller information som din webbläsare placerar på din dators hårddisk. Du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig varje gång du tar emot en cookie. Då kan du själv bestämma om du vill ta emot den eller inte.

Länkar 

Alla länkar till utomstående webbplatser tillhandahålls endast för din bekvämlighet. Bona tar inget ansvar för den information som finns på dessa externa webbplatser.

Uppdatering 

Bona uppdaterar regelbundet webbplatsen med ny information om företaget och våra produkter och webbplatsen kan ändras när som helst utan föregående meddelande eller skyldighet.

© 2009 Bona. Bona äger alla rättigheter.